Valik Montessori kirjandust

Pedagoogikaga tutvumiseks

Maria Montessori: Her Life and Work. E. M. Standing. Teoses antakse kattev ülevaate Maria Montessori elust ja tema loodud pedagoogikast. Standing oli Montessori lähedane sõber ja assistent. Enne biograafia kirjutamist tõlkis ta Montessori loenguid ja raamatuid. 

Essential Montessori. Elizabeth G. Hainstock. Lihtsalt loetav ülevaade Montessori pedagoogikast, kõik tähtsamad teemad lühidalt käsitletud. 

Maria Montessori. A Biography. Rita Kramer. Maria Montessori elulugu, raamatus on ka rohkelt teiste teoste ja artiklite viiteid. 

Maria Montessori speaks to Parents. A Selection of Articles by Maria Montessori. 11  vanematele suunatud loengut teemal, kuidas lapsevanem saaks oma rolli lapse arengu toetajana paremini mõista.

Montessori Math. Duffy, Michael. Ülevaade Montessori matemaatikaõpetusest ja selle seosest aju arenguga.

Understanding Montessori: A Guide for Parents. Maren Schmidt. Lapsevanemaid suunavas teoses seletab autor Montessori põhimõtteid küsimused-vastused formaadis ning kirjeldab õppetegevust lasteaias.

Montessori Today. A comprehensive approach to education from birth to adulthood. Paula Polk Lillard. Kattev teos, milles käsitletakse nii Montessori teooriat kui ka pedagoogika rakendamist Ameerika Ühendriikides. 

Montessori from the Start. Paula Polk Lillard. Ülevaade Montessori 0–3 vanusegrupi teooriast ning rakendamisest kodus. 

 

Teooria põhjalikumaks omandamiseks

The Montessori Method. Maria Montessori. Montessori pedagoogika põhiteos, Maria Montessori esimene raamat tema loodud õppemeetodist. 

The Absorbent Mind. Maria Montessori. Üks Montessori pedagoogika põhiteostest, milles keskendutakse vastsündinu ja väikelapse arengule ning antakse selge ülevaade nii teooriast kui ka meetodist. 

The Secret of Childhood. Maria Montessori. Lapse ja lapsepõlve käsitlus Montessori pedagoogikas.

The Discovery of the Child. Maria Montessori. Autor avab oma nägemust 3–6-aastasest lapsest filosoofilisemast vaatenurgast ning käsitleb erinevaid õppimist toetavaid vahendeid. 

From Childhood to Adolescence. Maria Montessori. Lapse ja noore areng läbi erinevate arenguetappide, muuhulgas Maria Montessori nägemus kõrgharidusest. 

Montessori. The Science behind the Genius. Angeline Stoll Lillard. Autor käsitleb Montessori pedagoogikat teaduslikumast vaatevinklist kergesti loetaval kujul.

Understanding the Human Being. Silvana Quattrocchi Montanaro. Põhjalik teos, milles rõhutatakse kolme esimese eluaasta tähtsust. Autor on üks AMI 0–3 vanusegrupi õppeprogrammi loojatest. 

Education for Human Development: Understanding Montessori. Mario M. Montessori Jr.  Maria Montessori lapselaps kirjeldab teoses Montessorit isiksuse ja naisõiguslasena ning annab ülevaate tema kasvatusteaduslikust teooriast. Lisaks arutleb autor teemal, kuidas Montessori põhimõtted haridusest isiksuse arengu toetajana sobivad tänapäeva muutuvasse maailma. 

 

Meetodi rakendamiseks

Montessori väikelaps/The Montessori Toddler. Simone Davies. Kaasaegne ja kergelt loetav teos, kus kõik tähtsad teemad esindatud. AMI juhendaja poolt kirjutatud raamatus on praktilised nõuanded Montessori põhimõtete järgmiseks lastega vanuses 1–3 aastat.

Montessori Read & Write. A Parent's Guide to Literacy for Children. Lynne Lawrence. Lapsevanematele suunatud detailsete tegevuskirjelduste ja -juhenditega raamat keele arengust ja selle toetamisest Montessori meetodi järgi. 

Basic Montessori. David Gettman. Teema-alade kaupa jaotatud detailsete tegevuskirjelduste ja -juhenditega raamat.

Teaching Montessori in the Home. The Pre-School Years. Elizabeth G. Hainstock. Praktilised nõuanded koduseks rakendamiseks ja vahendite valmistamiseks lasteaiaealistele lastele.

Teaching Montessori in the Home. The School Years.  Elizabeth G. Hainstock. Praktilised nõuanded koduseks rakendamiseks ja vahendite valmistamiseks kooliealistele lastele.

 

 

Eestikeelne Montessori kirjandus

Montessori väikelaps. Simone Davies. Kaasaegne ja kergelt loetav teos, kus kõik tähtsad teemad esindatud. AMI juhendaja poolt kirjutatud raamatus on praktilised nõuanded Montessori põhimõtete järgmiseks lastega vanuses 1–3 aastat. Raamatu on terminoloogiliselt toimetanud EMÜ terminivara ekspert Ruth Maria Roosi-Ott.

Montessori pedagoogika rühmaruumis. Heili Veetamm. Raamat tutvustab Montessori pedagoogikat ja annab ülevaate rühmas kasutatavatest õppevahenditest.

Avastagem laps: Montessori pedagoogika. Ingrid Meister. Kogumik on 1991. aastal Harjumaa Hariduse Arenduskeskuses ilmunud "Montessori pedagoogika" I vihiku järg. 

Lapse mängud. Maja Pitamic. 

Õpeta mind seda ise tegema. Maja Pitamic

 

Ülevaade Montessori raamatutest Eesti raamatukogudes