Meie toetajad

Koostööleping Harku valla ja Eesti Montessori Ühingu vahel

Lepingu sisuks on ühe Ühingu poolt valitud isiku koolituskulude hüvitamise

rahastamine summas kuni üheksa tuhat nelisada kakskümmend neli (9424) eurot

ning Harku valla munitsipaallasteaeda perspektiivselt Montessori 

kallakuga rühma loomine hiljemalt 1. septembriks 2020. aastaks.

 

Projekti nimi: Eesti Montessori Ühingu kommunikatsiooni põhimõtted ja tegevusplaan

Toetussumma: 3980€

Projektiperiood: 01.08.19 – 30.11.19

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on mõelda läbi ja korrastada ühingu kommunikatsioonitegevused ning luua ühtsed juhised, mis võimaldaks areneda arvamusliidriks Montessori pedagoogika teemadel, tõstatada ise nii hariduspoliitilisi kui lapsevanemlusega seotud teemasid ning mõjutada Eesti avalikkust saavutamaks ühingu eesmärke

 

Annetused

MTÜ Eesti Montessori Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

MTÜ Eesti Montessori Ühing
LHV Pank IBAN: EE287700771003037312

Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust vastavalt tulumaksuseaduses kehtestatud piirmääradele. Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

3 % kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
10 % kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10 % maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.