Vahendite tootmine

Ühingu üheks eesmärgiks on Montessori õppevahendite kohta info koondamine, selle levitamine ja lihtsamate vahendite tootmine Eestis. Kõigil huvilistel, kes soovivad alustada mõne Montessori vahendi tootmist, on võimalik saada ühingu poolt tuge ja nõustamist.

Töögrupi eestvedamisel on tehtud ja töös järgmised tegevused:
- Eesti tootjate kaardistamine, kellega koostöös alustada ja jätkata Montessori-sõbralike vahendite tootmist
- rahvusvaheliste veebipoodide info koondamine ja vahendamine
- vanusegruppide kaupa soovituslike vahendite nimekirjade koostamine, nende vahendite tutvustamine ning esitlus
- keelevahendite eestindamine