Kodune keskkond

Iga lapsevanem soovib oma lapsele parimat. Montessori pedagoogika toetab last eluks vajalike oskuste õppimisel. See toimib nii edukalt, sest kogu meetod põhineb lapse enda loomulikul arengul. Montessori pedagoogika sobib väga hästi ka kodus rakendamiseks. Iga kodu ja pere on omanäoline, seega erinevad teineteisest ka Montessori kodud. Mõnes peres järgitakse vaid peamisi kasvatuslikke põhimõtteid, teises luuakse lisaks terviklik koduõppe keskkond erinevate valdkondade vahenditega. Iga lapsevanema enda otsustada on, kas ja millised vahendid osta, millised ise teha ja millised asendada argielu kogemustega.

Täiskasvanu oma isiksuse ja tegevusega on lüliks lapse ja keskkonna vahel, seda nii koolis kui kodus.  Arenguetappidega arvestades ja last jälgides on võimalik tundlikke perioode ära tunda ning lapse tärkavast huvist lähtudes talle erinevaid arenguvajadustele vastavaid tegevusi pakkuda. Kõige olulisem ongi lapsevanema teadlikkus, suhtumine lapsesse ja maailma. Montessori põhimõtetega tutvumiseks võib allikakriitikat unustamata internetist inspiratsiooni ammutada, mõnel kvaliteetsel (neti)kursusel osaleda, põhjalikuma huvi korral tasuks aga kindlasti ka Maria Montessori enda raamatuid lugeda.

Kuidas alustada Montessoriga kodus:

  • Kaasates lapse igapäevaelu tegemistesse ja toimetustesse.
  • Luues turvalise kasvukeskkonna, mis toetab lapse iseseisvat tegutsemist.
  • Õpetades lapsele kombeid ja reegleid, et laps võiks võimalikult iseseisvalt ja turvaliselt nii kodus kui väljaspool kodu asju ise uurida ja proovida, teistega suhelda ning õppida.
  • Vältides lapse tegevustele vahelesegamist või tarbetut abi pakkumist.
  • Toetades lapse aktiivsust ja julgustades teda maailma avastama!