12–18 aastat

Kolmas arenguetapp märgib lapsepõlve lõppu, lapsest saab noor. See on aeg, kui noor õpib ja harjutab sotsiaalset ja majanduslikku iseseisvust. Montessori kirjeldab nii mõneski osas kolmandat arenguetappi esimese sarnaseks. Noor on enesekeskne, tema kasv on kiire ja intensiivne. Noorel on tugev vajadus eemalduda kodust ja vanemate autoriteedist. Oma identiteedi ja sotsiaalse staatuse otsimine ja leidmine on kolmanda arenguetapi tähtsaimad eesmärgid.