Õppevahendid

Kõik Montessori õppevahendid on läbimõeldud tervikud ja neil on nii vahetud kui ka kaudsed eesmärgid. Väikeste (0–3-aastaste) vahendid on jagatud praktilise elu, motoorika ja emakeele valdkondadesse, suurte (3–6-aastaste) vahendid omakorda praktilise elu, meelte, emakeele, matemaatika ja kultuuri valdkondadesse. Erinevate teemade tööd ja vahendid moodustavad ühtse terviku ning toetavad üksteist.

  • Praktilise elu harjutused on tavalised igapäevaelu tööd ja tegevused, mis arendavad liigutuste koordinatsiooni ja keskendumisvõimet ning toetavad seeläbi lapse iseseisvumist. Laps õpib nii enda kui ka oma ümbruse eest hoolitsema.
  • Keelevahendid toetavad kõne- ja kirjakeele ning lugemisoskuse arengut.
  • Meeltevahendid toetavad lapse meelte arengut, keskkonnast vastuvõetud info ja muljete mõistmist ning on abiks nende liigitamisel ja korrastamisel.
  • Matemaatikavahendid muutuvad konkreetsetest järjest abstraktsemateks ning nende abil õpib laps kujundeid, arve, numbreid, kümnendsüsteemi, aritmeetikat, täis- ja murdarve, geomeetriat jne.
  • Kultuuri valdkonda kuuluvad maateadus, loodusõpetus, ajalugu, kunst ja teadus ning ka selles valdkonnas on omad vahendid teadmiste ja kogemuste vahendamiseks.