Koolitused

Eesti Montessori ühingu üheks suurimaks eesmärgiks on ühiskonnas Montessori-alase teadlikkuse tõstmine. Selle saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1. koolituste korraldamine
- lapsevanematele, kes soovivad rohkem teada saada Montessori pedagoogikast
- lapsevanematele, kes soovivad praktiseerida Montessori koduõpet
- kõigile huvilistele, kes soovivad nii algtasemel kui ka süvitsi uurida Montessori meetodit

2. info vahendamine
- info AMI õpetaja ja õpetaja abi koolituste toimumise kohta (hetkel toimuvad Eestist väljaspool, lähiriikides)
- info välisriikides toimuvate koolituspäevade, konverentside jt sündmuste kohta

Rohkem infot juba toimunud ja eesseisvate koolituste kohta leiad meie kodulehelt menüüvaliku Koolitused alt, kust avaneb koolituste e-pood. Lisaks avalikustatakse jooksvalt infot Eesti Montessori Ühingu korraldatavate koolituste ja kõigi teiste valdkonna sündmuste kohta ühingu ametlikult Facebook lehel, soovitame jälgida!