Montessori-teemalised teadustööd

Aasmäe, A. (2015). Matemaatika õpetamine 6–7 aastastele lastele Maria Montessori metoodikat kasutades (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.

Eilaste, H. (2007). Lasteaiakultuur ja lapse eneseareng Maria Montessori pedagoogikas (Magistritöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.
*TLÜ raamatukogu, kohalkasutus

Ivanovskaja, A. (2014). Montessori metoodika elementide kasutamine koolieelsete laste kõnearengu toetamisel (Bakalaureusetöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.

Kruuspan, M. (2013). Lastevanemate teadlikkus Montessori pedagoogikast (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.

Metsandi, M. (2007). Montessori pedagoogika kasutamine laste lugemis- ja arvutamisoskuste kujundamisel (Magistritöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.
*TLÜ raamatukogu, kohalkasutus

Raamat, K. (1995). Montessori-pedagoogika. (Lõputöö). Tartu Õpetajate Seminar, Tartu.
TÜ Haridusteaduste instituut, laenutus

Sogomonjan, M. (2013). Maria Montessori pedagoogika kasutamise võimalused Õismäe kooli näitel (Magistritöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.
*TLÜ raamatukogu (õpikeskus), kohalkasutus

Šišova, V. (2018). Montessori pedagoogika hetkeseisust ja arenguvõimalustest Eestis. (Bakalaureusetöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.

Vassiljeva, J. (2018). Matemaatika õppimist toetavad Montessori vahendid 37aastastele lastele. (Bakalaureusetöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.


Vedešina, J. (2015). Montessori pedagoogika ja tema printsiipide realiseerimine koolieelse lasteasutuse õppetegevuses (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.


Бачурина, Л. (2005). Возможности использования методики М. Монтессори в группах младшего дошкольного возраста (с 1 до 3 лет) для сенсорного воспитания детей. (Lõputöö). Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Narva.
*TÜ raamatukogu, kohalkasutus


Подымахина, Э. (2010). Развитие самостоятельности у детей 37 лет, занимающихся по системе М. Монтессори. (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.

Allert, M. (2010). Maria Montessori pedagoogika ja tema meetodi rakendamisega seonduvad aspektid tänapäeva Eesti ja Itaalia koolieelsetes lasteasutustes. (Bakalaureusetöö). Tallinna Ülikool, Tallinn.

Block. (2006). Laste peenmotoorika areng lähtuvalt Montessori pedagoogikast (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.

Enok. (2001). Maria Montessori ja tema pedagoogika lapse kasvamise mõjutegurina. (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.

Eilaste, H. (2005). Laps Maria Montessori pedagoogikas. (Lõputöö). Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tallinn.