AMI juhendajakoolitused

AMI Montessori juhendajakoolitused on jagatud arengutasemete järgi ja annavad valmiduse töötada just selles vanuses lastega.

AMI Diploma Assistants to Infancy (0-3)

AMI Diploma Children’s House/Casa dei Bambini (3-6)

AMI Diploma Elementary (6-12)

The NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies (ages 12-18)

 

AMI koolituskursus (näiteks vanusegrupile 3-6) hõlmab endas ühe akadeemilise aasta jagu kontaktõpetust. Lisaks korraldatakse ka AMI Teadusliku Pedagoogika rühma poolt paika pandud ülesehitusega moodulõppe kursusi. Kursused koosnevad Montessori pedagoogika teooriat, lapse arengut ja õppevahendite esitlustega seotud infot käsitlevatest loengutest, seminaridest ja vahendite esitlustest. Iga koolituskursus sisaldab ka olulisel määral lapsevaatluspraktikat, vahendite kasutamise harjutamist kontaktõppe käigus, vahendite valmistamist ning juhendatud praktikat lasteasutuses. Iga õpilane valmistab kursuse käigus isiklikud albumid, mis kirjeldavad valdkondade kaupa iga vahendi eesmärki, esitlust ja edasist kasutamist. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse esseesid. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõudmised, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.