Vastuvõtlik meel

Montessori pedagoogika põhineb teoorial, et laps ei sünni puhta lehena, vaid talle on sündides kaasa antud vastuvõtlik meel (ingl k absorbent mind), mille abil ta keskkonnast teadmisi ja infot ammutab. Kõige selgem näide lapse vastuvõtlikust meelest on keele omadamine: laps omandab väikseimate detailideni just selle keele, mida oma kasvukeskkonnas kuuleb. Laps ei filtreeri, millist infot ja millal ta vastu võtab, mis tähendab, et lapse arengut mõjutavad ühtmoodi nii positiivsed kui ka negatiivsed kogemused.