26. veebruaril 2024 stardib teine AMI 3–6 juhendajakoolitus Eestis

Eesti Montessori Instituudis algab peagi uus juhendajakoolitus. Tegemist on teise AMI 36 vanuserühma juhendajate väljaõppega Eestis. Vaata rohkem infot instituudi kodulehelt.

Esimene lend uusi juhendajaid lõpetas oma kaks aastat kestnud õpingud 2023. aasta augustis.

Õppevahenditega harjutamine koolituskeskuses

Koolituse läbis 17 juhendajat, kellest enamus on alustanud tööd ka lasterühmades ning mitmel on plaanis tööd alustada järgmisel õppeaastal. Koolitus oli intensiivne - kokku olid loengud ja praktikumid jagatud 6 mooduliks, mis toimusid mitmenädalaste sessioonidena 2021-2023. a jooksul.

Moodulite vahepeal tuli tegeleda väga palju iseseisvate töödega, mis peamiselt olid erinevad kirjalikud tööd - referaadid teooriateemadel ning iga aineala esituste albumite koostamine (album on õpetajale väga praktiline tööriist, kus kõik rühmaruumis olevad esitlused ja tööd on detailselt kirja pandud). Samuti tuli läbida vaatlus- ja õpetamispraktika lasteaiarühmas (kokku 8 nädalat).

 

 

 

Lõpetamine 25.08.2023

Viimane õpingute moodul oli eksamimoodul - kõigepealt korrati ühiselt materjale ja harjutati vahenditega ning siis sooritati nii kirjalik kui ka suuline eksam. Eksamid mööduvad tavaliselt väga sõbralikus keskkonnas - eksamineerijad on toetavad kolleegid, kellega saab arutleda sügavamalt Montessori metoodika teemadel, aga eks eksamile on omane ka teatud närvipinge. 


25. augustil 2023 toimus pidulik lõputseremoonia, kus tulevased juhendajad said kätte oma lõputunnistused ning võimaluse koos pere ja lähedastega oma pingutust tähistada.

 

 

 


Ootame õppijaid uuele AMI 3-6 juhendajakoolitusele! Avalduste vastuvõtt on avatud!

Koolitaja: Marja-Leena Tyrväinen on AMI 3–6 vanuserühma juhendajate koolitaja alates aastast 2001, ta on läbi viinud hulgaliselt juhendajakoolitusi, assistendikursusi ning täiendkoolitusi Soomes, Rootsis ja Šveitsis ning olnud kaaskoolitaja näiteks Hiinas, Taanis ja Rumeenias.
Marja-Leena teeb alates 2021. aastast koostööd Eesti Montessori Instituudiga ning tema käe all on õppinud paljud Montessori juhendajad, kes Eestis töötavad.

Koolitus toimub inglise keeles eestikeelse järeltõlkega. Tõlget teeb kogemustega Montessori juhendaja Ruth Maria Roosi-Ott.

Juhendajakoolitus toimub Tallinnas, Eesti Montessori instituudi ruumides, mis on kohandatud just vastavalt 3–6 vanuserühma õppe läbiviimiseks. Kohapeal on olemas väike loenguruum koos kööginurgaga ning õppevahenditega sisustatud ettevalmistatud keskkond praktiliseks õppeks. Koolituskeskus asub aadressil Värvi 5, Tallinn.

Montessori pedagoogika on imeline ja kaasaegne lähenemine, mis arvestab iga lapse arengut ning toetab tema loomulikku huvi õppimise ja maailma avastamise vastu. Montessori juhendaja oskab last tema arenguteel toetada, annab talle võtmed maailma ning aitab lapsel kasvada iseseisvaks, ennastjuhtivaks ja -usaldavaks inimeseks. Juhendajakoolitus koosneb teoorialoengutest ja praktilisest õppest. Lisaks loengutele ja ettevalmistatud keskkonnas vahendiesitluste harjutamisele tuleb läbida ka kaheksa nädalat praktikat koolieelsetes lasteasutustes. Õppevahendite esitlemine ja nendega töötamine moodustavad suure osa koolitusest, mistõttu toimub koolitus Eestis kontaktõppena.

Vaata põhjalikku infot õppimise kohta instituudi kodulehelt.

Liitu infoga sotsiaalmeedias.

Tule kuula veebinari "Ennastjuhtiva ja vaimselt terve lapse kujunemine koolieelses eas"