AMI 3–6 assistendikursus Eestis (II)

Nädalalõpukursus Tallinnas 29.02-01.03, 07.03-08.03, 14.03-15.03, 21.03-22.03 

Teine AMI 3–6 assistendikursus  Eestis toimub veebruaris-märtsis 2020.

Montessori Institute Latvia korraldab Tallinnas AMI 3–6
assistendikursuse (Montessori juhendaja abi).

Kursus toimub 29.02–22.03 kokku neljal nädalavahetusel inglise keeles (kokkuleppel eesti- ja/või venekeelse tõlkega). Koolitaja on Nadezda Stolbova.
Registreerimisel tuleb tasuda 150 eurot. Kursuse tasu on kokku 700 eurot. 
Kursusele registreerimine

Assistendikursusel käsitletakse põhjalikult Montessori pedagoogika olulisemaid teemasid, nagu
vastuvõtlik meel, tundlikud perioodid, arenguetapid. Kursus annab ülevaate meetodist ja lapsest
– milline on laps, kuidas ta õpib ning kuidas lapse arengut toetada.
Kursus on mõeldud Montessori 3–6 vanuserühmaga töötavale juhendaja assistendile. Sellest
saavad kasu ka lapsevanemad, kes tahavad oma lapse arengut paremini toetada. Samuti sobib
kursus kõigile neile, kes soovivad teada saada, mida Montessori pedagoogika päriselt
tähendab.
Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmisi, kuidas assistent võib oma tegevustega
Montessori klassis juhendaja tööd ja rühma tasakaalu toetada. Kursusel õpitakse:
● lapsevaatlust,
● millal ja kuidas sekkuda (ja millal mitte),
● toetama lapse iseseisvumist,
● mida tähendavad vabadus ja piirangud Montessori pedagoogikas,
● toetama Montessori juhendajat lapse arengu suunamisel.

Koolituse maht: 60 tundi loenguid, 9 tundi lapsevaatlust. 

Koolituse kava:
● Sissejuhatus Montessori pedagoogikasse
● Juhendaja roll
● Assistendi roll
● Ülevaade lapse arenguetappidest
● Lapse meel sünnist kuuenda eluaastani
● Tundlikud perioodid
● Korra ja korrastatuse tähtsus isiksuse kujunemisel
● Liikumine sünnist kuuenda eluaastani, liikumisvõime areng ja selle tähtsus
● Kõne areng:
    ○ Täiskasvanu ettevalmistus
    ○ Keele kasutamisest üldiselt
    ○ Sõnavara
    ○ Kuidas lapsi kuulata
    ○ Kuidas sõnu õpetada
● Iseseisvuse arengu tasemed: füüsiline, vaimne ja emotsionaalne
● Ettevalmistatud keskkond: kodu ja Casa dei Bambini klass
● Vabadus ja distsipliin lapse sisemise küpsuse arendamisel
● Sotsiaalne areng
● Lapsevaatlus ja selle olulisus (töövõtted ja dokumenteerimine)
● Muusika ja kunst
● Keskkonna säilitamine (siseruumides ja õues)

Osa kursuseajast on pühendatud Maria Montessori tekstide lugemisele ja arutelule.
Kohustuslik kirjandus: 
• The Secret of Childhood
• The Child in the Family
• Education for a New World
• The Absorbent Mind

Info inglise keeles
AMI 3-6 Assistants course brochure

Augustis 2019 toimus Eesti esimene assistendikursus