Montessori juhendajakoolitus Eestis on alanud!

 

20. septembril 2021. aastal toimus Eestis ajalooline sündmus - algas esimene Montessori juhendajate koolitus. Kunagi varem ei ole sellist rahvusvaheliselt tunnustatud koolitust Eestis toimunud ja kunagi varem ei ole Eestis Montessori haridus olnud nii suurelt tulevikku vaatav ja võimalusi loov.

Need 18 inimest, kes alustasid kaheaastast väljaõpet, on väga pühendunud ja teadlikult teinud valiku õppida õpetajaks - Montessori juhendajaks. Koolituse jooksul omandavad nad Montessori meetodi ja lapse arengu teooria, õpivad kasutama õppevahendeid ning sooritavad praktika. Ei ole kahtlustki, et nad on väga oodatud spetsialistid maakondades üle Eesti, sest seda meetodit kõrgelt hindavate perede hulk on suur ja aina kasvav. Need on pered, kes soovivad muutust alushariduses - järgides kodus lapsest lähtuvat kasvatusviisi soovivad nad seda oma lastele pakkuda ka lasteaias. Montessori alusharidus on tulnud, et jääda.

Juhendajakoolituse avamine 20.09.2021.
Korraldaja Eesti Montessori Instituut, koolitaja Marja-Leena Tyrväinen.

2021. aasta jooksul on Eestis alustanud tööd neli Montessori lasteaiarühma, mis tegutsevad igapäevaselt järgides autentset Montessori meetodit. Nende rühmade juhendajad on lõpetanud samasuguse koolituse välisriigis. Autentset Montessori pedagoogikat kannab maailmas edasi Association Montessori Internationale (AMI), mille looja oli Maria Montessori ise ning tema pedagoogika ja pärandi säilitamine on selle organisatsiooni missioon. Seega saab öelda, et alles sellel aastal on Eestisse jõudnud autentne Montessori haridus - siin on väljaõppinud juhendajad, kes oskavad ettevalmistada keskkonda selle pedagoogika elluviimiseks ning töötavad igapäevaselt lastega.

Juba käivad ettevalmistused, et 2022. aasta sügisel avada esimene kooliklass Eestis. Miks on  oluline, et enne kooli käiksid lapsed aga Montessori meetodil toimivas lasteaias?

“Sest Montessori haridus on parim võimalik haridus, mis olemas on. Lastel on võimalik juba kolmeaastaselt harjutada neid oskusi, mis on tänapäeva ühiskonnas toimetulemiseks vajalikud - oskus keskenduda ja asjad ära lõpetada. Tahtejõud ja oskus valida. Valida oma huvi põhjal ja luua midagi oma huvide ümber. Hiljem õpivad lapsed koostööd tegema, asju organiseerima ja ettevõtluse aluste kohta. Aga mis kõige olulisem, nad õpivad iseennast, oma rütme ja vajadusi tundma. Ja nad õpivad maailma ja selle hetkevajadusi tundma. Seeläbi on neil võimalik koolist lahkudes leida enda ja maailma jaoks kõige sobivam tee…,” kirjeldab tulevane Montessori juhendaja Annemai Mutso. Juhendajakoolituse lõpetanud lasteaiaõpetaja Kairi Kondimäe lisab: “Kui laseme lastel kasvada nende omas tempos, usume nende potentsiaali, oskame lapse huvidest lähtuvalt motiveerida ja innustada õppima, siis tulemuseks on enesekindlad, otsustusvõimelised, iseseisvad, keskendumisvõimelised ning eelkõige elurõõmsad ja õnnelikud lapsed.”

Kerli-Kristi Allikvee on Soomes Montessori lasteaias juhendajana töötanud juba aastaid ning mitmed tema rühma lõpetajatest on tänaseks Montessori koolis Soomes: “Kui soovime, et meie lastest kasvaksid iseseisvad, loovad ja hoolivad täiskasvanud, on Montessori õige valik. Montessori sobib hästi erineva õpistiiliga lastele. Kindlasti on oluline, et kõigepealt tekiksid Montessori lasteaiad ja seejärel kooliklassid. Montessori lasteaed toetab õppimisoskuste loomulikku arengut, arvestades iga lapse vajaduste ja huvidega. Kooli lähevad Montessori lapsed juba tugeva eneseregulatsiooni ja -suunamisoskustega.”

Seda, et lapsel peab olema olnud juba lasteaias võimalus ise valida ja oma huvidest lähtuvalt õppimist suunata, kinnitavad kõik kooliastmes töötavad Montessori juhendajad. Kui lapsed jõuavad Montessori kooli nii, et täiskasvanu on enamasti nende eest otsustanud, mida nad õpivad ja mida teevad, siis neil endal on kaotsi läinud sisemine motivatsioon ja tahe. On väga keeruline ja pikaajaline töö, et lapses jälle luua, üles leida need oskused - oskus ise valikuid teha ja otsustada, mida ma täna õppida soovin, mis mind just praegu huvitab. Laps peab ennast justkui ise uuesti tundma ja kuulama õppima ning siis lõpuks ta saab olla jälle ennastjuhtiv õppija. Montessori lasteaed aga toetab õpioskuste loomulikku arengut, seega saavad sealt tulnud lapsed koolis suurepäraselt hakkama.

Koolituse esimese mooduli ajal harjutati igapäevaelu tegevusi. Pildil riietusraami esitlus.

Mis iseloomustab Montessori haridust? Mille poolest see erineb seni Eestis praktiseeritust?

Nagu ülalpool juba räägitud, siis täiskasvanu on siin oluline võtmetegur. Juhendaja roll on väga teistsugune tavapärasest õpetaja rollist. Montessori juhendaja töö põhineb eelkõige rikkaliku ja turvalise õpikeskkonna loomisel ja lapsevaatlusel. Mõlemad vajavad põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis ei tule iseenesest.

Lapse tegevuse tähelepanelik vaatlus on midagi, mida koolituse ajal palju praktiseeritakse. Maria Montessori kirjutas, et laste tegevuse jälgimise protsessi võib võrrelda raamatuga, mida juhendaja peab lugema ning sellest otsima innustust. See on ainuke allikas, tänu millele täiskasvanu võib saada juhendajaks sõna otseses mõttes. Vaatlus annab juhendajale võtmed, mida lapse arenguteel järgmisena pakkuda, mida lisada esituse tegemise kaudu tema keskkonda, et lapsele avaneks võimalus järgmisele tasemele liikumiseks.

Ettevalmistatud keskkond on väga detailselt läbimõeldud ja lapsele atraktiivne. Maria Montessori töötas oma eluajal välja väga suure hulga õppevahendeid, mis soodustavad iseseisvat õppimist ja uute teadmiste ning oskuste omandamist käegakatsutaval moel, sest koolieelses eas laps õpib oma meeli kasutades. See õppevahendite süsteem on üks tervik, kus õppeained ja õpitavad oskused on omavahel läbipõimunud ning loovad lapsele suure tervikliku pildi meid ümbritsevast maailmast. Näiteks matemaatika vahendeid iseloomustab läbivalt kümnendsüsteemi uurimine, selle tajumine, sellest arusaamine. Kui kolmeaastane laps tegeleb roosa torni ehitamisega, siis omandab ta sealt esimesed kogemused kümnendsüsteemist ning järgnevad aastad ja vahendid mõtestavad seda tema jaoks aina sügavamalt ja erinevate nurkade alt lahti. Kuni esimeses kooliastmes ta jõuab avastuseni, et terve abstraktne korrutustabel moodustab sellesama konkreetse roosa torni.

Päevakava on korraldatud nii, et lapsele jääb tunne, justkui oleks tal piiramatu aeg õppida ja tegutseda.  Nii lasteaias kui koolis tähendab see vähemalt ühe kolmetunnise töötsükli olemasolu. Selle aja jooksul on lastel võimalus tegeleda huvipakkuva teemaga nii kaua ja nii süvitsi, kui nad soovivad. Lasteaias tegutseb iga laps individuaalselt, ta arendab iseennast just oma hetke arenguvajadustest lähtuvalt. Seepärast ka Montessori juhendaja esitleb igat vahendit igale lapsele individuaalselt ja just sellele lapsele õigel ajahetkel. Kuna lapsi suunab nende enda loomulik õpihuvi, ei teki sellises keskkonnas liigset müra ega vajadust täiskasvanul sekkuda, et suunata lapsi endale ise riiulitelt tegevust valima. Nad on harjunud ise valikuid tegema - nii vahendi, tegevuse kui ka selleks sobiliku tegutsemiskoha osas. See ongi vabadus õppida.

Nii lasteaias kui ka kooliastmes tegutsevad koos eri vanuses lapsed - see on parim viis, kuidas nooremad saavad inspireeruda suuremate tegemistest, kuidas neil tekib sisemine tahe jõuda samade oskusteni; suuremad lapsed saavad olla väiksematele juhendajateks, mis omakorda kinnistab nende enda teadmisi ja oskusi. Kui lasteaialaps on individuaalne õppija, siis umbes alates 6. eluaastast muutub laste jaoks palju olulisemaks sotsiaalne suhtlus, kaaslastega koos tegutsemine. Montessori kooliklassis on loodud lastele selleks loomulikult vabadus - nad saavad valida, kas töötada paarilisega, väikeses grupis või üksinda. Kuna õppimine toimub siingi lapse huvidest lähtuvalt, siis kujunevad õpingukaaslased tihti teatud ühise teema põhiselt.

 

Tooli kandmise esitlus.

 

Juhendajakoolituse kohta saab täpsemalt lugeda Eesti Montessori Instituudi kodulehelt.

Tutvu Eestis tegutsevate lasteaiarühmadega, kus töötavad AMI juhendajad:

  1. Pangapealse lasteaia Montessori rühm
  2. Tallinna Montessori Maja
  3. 7 kassi lastehoid
  4. Tartu Väikeste Teadlaste Maja lastehoid 

Montessori kooli kohta saad täpsemalt lugeda artiklitest: