Sel sügisel on võimalus tööd alustada kolmel Montessori juhendaja assistendil

Eesti haridusmaastikul on Montessori juhendaja assistendi ametinimetus  uus. Töökoht on Montessori rühmas ning kuigi neid on Eestis ka varem eksisteerinud, on alles hiljuti avatud mitmeid 3–6 vanuseastme uusi rühmi nii munitsipaallasteaias kui erahoidudes. Ametikoht sarnaneb lasteaia abiõpetaja rollile, kuid on siiski erinev. Peamise erinevusena võib välja tuua Montessori pedagoogikast lähtumise rühma töökorralduse ja päevakava osas, huvi Montessori vastu on töös kindlasti eelduseks ja baasteadmised tulevad kasuks. Montessori assistendiks on võimalik õppida rühmas kohapeal või AMI rahvusvahelistel kursustel.

Pangapealse lasteaia Montessori rühma juhendaja Ruth Maria Roosi-Ott tutvustab enda rühma: “Meid iseloomustab väike kollektiiv ja rahulik looduskaunis asukoht Harku vallas. Meie assistentide töö on mitmekesine, näiteks on töö osaks ka lastega raamatuid lugeda või loodust avastada. Oma loomingulist poolt võivad nad rakendada, kuidas aga soovivad - koos lastega lauldes, pilli mängides, võimeldes. Assistendi rolli puhul on tähtis korra- ja puhtuse armastus ning rahumeelne iseloom. Mis peamine - me kõik armastame ja austame lapsi!”


Tallinna Montessori Maja juhendaja Jana Vassiljeva toob välja: "Meie juures on huvitav võimalus töötada mitmekeelses rühmas. Tegutseme armsas oma aiaga majas Pirital. Kollektiiv on väike, aga töökeskkond väga inspireeriv, hindame meeskonnatööd, sest toimetamine ühise eesmärgi nimel on väga oluline".

Montessori juhendaja assistendi roll on rühmas piiride seadmine, töö- ja keskendumisrahu tagamine, laste iseseisvuse toetamine, neile rikkaliku keelekeskkonna pakkumine. Samuti valmistavad assistendid ette erinevaid tegevusi ning abistavad lapsi nende toimingutel. On rahumeelsed ja kujundavad rühmas austava keskkonna.


Hetkel on avalikud konkursid kahes Montessori 3–6 vanuseastme rühmas (7kassi lastehoiu koht on täidetud):

  1. Pirital asuvas Tallinna Montessori majas
  2. Harku valla Pangapealse lasteaia Montessori rühmas

Tööle asumise aeg augustis!


Montessori lasteaia kohta loe lisaks: