Konverents "Tuleviku haridus" / Conference “Education for Life” Tallinn, Estonia

03.05.2019 algusega kell 9.30 / 3rd May 2019 starting at 9.30 a.m.

*Please scroll down for English*
*По-русски ниже*

Korraldab Eesti Montessori Ühing
Asukoht: Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Osalustasu: 50 eurot (kuni 15. aprillini); 65 eurot (alates 15. aprillist)
Registreerimine 

Päevakava:
9.30–10.00    Registreerimine, kohv
10.00–10.30    Tiiu Kuurme “Milline võiks olla hariduse tulevik Eestis?”
10.30–12.30    Steve Hughes "Education for Life: Neuroscience Perspectives on Montessori Education"
12.30–13.30    Lõunapaus
13.30–15.30    Outi Leiste "Montessori Education at the Elementary Level"
15.30–16.00    Kohvipaus
16.00–16.30    Eesti Montessori Ühing "Montessori pedagoogika hetkeseis Eestis"
16.30–17.50    Filmi „Inside Montessori“ („Montessori keskmes“) esilinastus Eestis (inglise keeles)

Steve Hughes, filos-dr, on Arenguhariduse uuringute keskuse direktor ning Ameerika laste neuropsühholoogia kolleegiumi tegevusloaga laste neuropsühholoog. Ta peab kogu maailmas loenguid aju arengust, haridusest ja laste kasvatamisest. Hughes on Ameerika laste neuropsühholoogia kolleegiumi (ABPdN) endine president, Rahvusvahelise Montessori ühingu (AMI) ülemaailmse uurimistöö komitee eesistuja ja Case Western Reserve ülikooli Inamori-nimelise rahvusvahelise eetika ja heaolu keskuse liige.

Steve Hughes sai Minnesota ülikoolist kliinilise psühholoogia doktorikraadi ja lõpetas Minnesota ülikooli arstiteaduskonnas järeldoktorantuuri laste neuropsühholoogia alal. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad väikelaste kognitiivne psühholoogia ja nende keskendumisvõime mõõtmine, vaesuses kasvamise mõju laste arengule ning klassikalise Montessori hariduse kasu närvisüsteemi arengule.
 
Steve Hughes esineb konverentsil loenguga ja vastab küsimustele teemal „Haridus kogu eluks: Montessori haridus neurobioloogia vaatenurgast“. (Loeng on inglise keeles.)
Haridussüsteem on kogu maailmas jõudnud teelahkmele. Kolledžid ja ülikoolid on aina rohkem huvitatud üliõpilastest, kes on isikupärased, küpsed, koostöövalmid ning kelles on midagi huvitavat. Tööandjad on avastanud, et hinded ja testide tulemused ei näita pea midagi selle kohta, kui hästi inimene oma tööga hakkama saab. Kõige väärtuslikumad on töötajad, kes hoolivad oma tööst, töötavad teistega koos sundimatult ja omal algatusel, kes näevad ette komistuskive ning kelles on juhiomadusi. Kõige tähtsam on, et nad oleksid inimesed, kes märkavad enda ümber toimuvat, suudavad taibata, mida tuleb teha, ja asuvad siis tegutsema. Tavaharidus ei edenda neid oskusi eriti hästi ja iseloomu kasvatamise püüded on olnud edukad ainult osaliselt (võib-olla polegi need oskused õpetatavad). Kuidas saavad õpetajad siis aidata lastel oma aju arendada tugevamaks, loovamaks, uuendusmeelsemaks ja võimekamaks? Uued närvisüsteemi arengu uuringud näitavad, et hariduses tuleb keskenduda teistsugustele asjadele, nendele, mida soovitas Maria Montessori enam kui sada aastat tagasi. Saa teada, miks edendab vaid Montessori haridus sellist kognitiivset arengut, mida on vaja, et olla edukas 21. sajandil.
 
Outi Leiste on Helsingi ülikooli haridusteaduse magister, Montessori õpetaja, ta on õppinud Bergamos AMI 6–12 ja Helsingis AMI 3–6 õpetajaks. Ta töötab Soomes 6–12-aastaste laste Montessori õpetajana ning tal on üle 20 aasta klassiõpetaja kogemust. Praegu õpib ta AMI Montessori õpetajate koolitajaks.
 
Outi Leiste esineb konverentsil loenguga ja vastab küsimustele teemal „Montessori haridus põhikooli esimeses astmes” (lapsed vanuses 6–12 a) (Loeng on inglise keeles.)

Tiiu Kuurme on eesti kasvatusteadlane, Tallinna Ülikooli pedagoogikadotsent alates 2004. Uurimise valdkondadeks on alternatiivpedagoogika, üldkasvatusteaduslikud teooriad, väärtuskasvatus, sugupoole ja hariduse suhted. Alates 1976. aastast on Tiiu Kuurme avaldanud rohkesti perekonna-, kooli- ja kasvatusteemalisi ning üldist sotsiaalset problemaatikat puudutavaid artikleid ja esseesid.
Ta on avaldanud üle 140 teaduspublikatsiooni, osa neist rahvusvahelistes väljaannetes. 

Tiiu Kuurme peab loengut teemal: “Milline võiks olla hariduse tulevik Eestis?” (Loeng on eesti keeles.)

Eesti Montessori Ühing annab ülevaate Montessori pedagoogika hetkeseisust Eestis. Ettekanne on eesti keeles.
 
Konverentsipäeva lõpetuseks toimub filmi „Inside Montessori“ („Montessori keskmes“) esilinastus Eestis.
„Inside Montessori“ on täispikk dokumentaalfilm, mis näitab viies USA linnas tegutsevate Montessori koolide igapäevategemisi.
Vaatajad saavad teada, mis on Montessori pedagoogika ja mille poolest see erineb tavapedagoogikast. See innustav ja kaasahaarav film näitab, kuidas Montessori põhimõtete järgimine sünnist kõrgkoolini annab lastele võimaluse oma võimeid täies ulatuses rakendada.
„Inside Montessori“ on dokumentaalfilm, mis annab uue suuna riikliku hariduse arutelule, mille teemaks on sobiva õpikeskkonna loomine, et lapsed saaksid oma täit potentsiaali rakendada.
Montessori pedagoogika järeleproovitud, arendavad ja lapsest lähtuvad võtted, mis annavad võimaluse edeneda õpingutes ja elus, sobivad KÕIGILE lastele, hoolimata nende päritolust ja õppimislaadist.

***

Conference “Education for Life” in Tallinn, Estonia

Organized by Estonian Montessori Association 

Location: Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, Tallinn 
Registration fee: 50 euros (until 15th April 2019); 65 euros (from 15th April) 
Registration (payment by local bank links or bank transfer)

Schedule:
9:30–10:00 Registration, coffee
10:00–10:30 Tiiu Kuurme “The future of education in Estonia” (Estonian)
10:30–12:30 Steve Hughes "Education for Life: Neuroscience Perspectives on Montessori Education" (English)
12:30–13:30 Lunch break
13:30–15:30 Outi Leiste "Montessori Education at the Elementary Level" (English)
15:30–16:00 Coffee break
16:00–16:30 Estonian Montessori Association "Overview of Montessori in Estonia" (Estonian)
16:30–17:50 Screening of the film Inside Montessori (2019) (English)  
 

Steve Hughes PhD, LP, ABPdN is Director of the Center for Research on Developmental Education, and a board-certified paediatric neuropsychologist. He speaks about brain development, education, and parenting for organisations around the world. Steve is past President of the American Board of Paediatric Neuropsychology, Chair of the AMI Global Research Committee and Fellow, Inamori International Center for Ethics and Excellence, Case Western Reserve University. 
Steve completed his PhD in clinical psychology at the University of Minnesota and his postdoctoral fellowship in paediatric neuropsychology at the University of Minnesota Medical School. His research interests include measurement of attention and executive functioning in young children, the effects of living in poverty on child development, and the neurodevelopmental benefits of classical Montessori education.

Steve Hughes will give a lecture and Q&A on the following subject:

Education for Life: Neuroscience Perspectives on Montessori Education
Around the world, education is at a crossroads. More than ever, colleges and universities are interested in students that show signs of individuality, maturity, ability to collaborate with others, and show a certain degree of ‘interestingness'. Employers have discovered that grades and test scores predict almost nothing about how well a person will do on the job. The most valuable employees are those who care about what they’re doing, work naturally and spontaneously with others, anticipate obstacles, and can demonstrate authentic leadership. Most importantly, they are the kind of persons who can be counted on to look around, figure out what needs to be done, and do it. Conventional schooling isn't very good at fostering these skills, and efforts to 'teach character' have met with limited success (maybe these essential skills aren't really all that teachable). So how can educators help children grow a stronger, more creative, innovative, and capable brain? New developmental neuroscience research points to the need for a different focus in education, one that was anticipated by Maria Montessori over a hundred years ago. Learn why Montessori education uniquely fosters the kind of cognitive development necessary for success in the 21st century.

Lecture will be given in English.

Outi Leiste, M.Ed., Montessori Teacher AMI 6-12, holds a Master’s degree in Education from University of Helsinki as well as both AMI 6-12 (Bergamo) and AMI 3-6 diplomas (Helsinki). She works as a Montessori teacher in Finland and has over 20 years of classroom experience at elementary level. She is currently in the AMI Elementary Training of Trainers Program. 

Outi Leiste will give a lecture and Q&A on the following subject:

Montessori Education at the Elementary Level 
(Elementary level = for children between 6 and 12 years)

Lecture will be given in English.

Tiiu Kuurme is an Estonian educational scientist, associate professor of educ. sciences in Tallinn University since year 2004. Her fields of expertise are alternative pedagogy, theories of education, value education, gender and education. Since 1976, Tiiu Kuurme has published many articles on family, school and education subjects.
She has over 140 scientific publications, part of which are published internationally. 

Tiiu Kuurme will give a lecture on the following subject:

The future of education in Estonia

Lecture will be given in Estonian.

Estonian Montessori Association will give an overview of Montessori in Estonia. It will be in Estonian.

At the end of the conference will be a screening of the film Inside Montessori (2019). The film will be in English.
Inside Montessori is a feature length documentary film that brings viewers inside Montessori classrooms in five cities throughout the United States.
Audiences learn what makes Montessori education unique and how it differs from traditional education. This inspiring and engaging film showcases how Montessori is successfully giving children from birth to high school the chance to achieve their full potential. 

***

Конференция “Образование для жизни”

Организатор: Эстонская Ассоциация Монтессори
Место проведения: Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Плата за участие: 50 евро (до 15 апреля); 65 евро (начиная с 15 апреля)
Регистрация 

Стив Хьюз (Steve Hughes) является директором Центра исследований в области развивающего образования и сертифицированным детским нейропсихологом. Он читает лекции о развитии мозга, образовании и воспитании детей по всему миру. Стив - экс-президент Американского совета по детской нейропсихологии, председатель глобального исследовательского комитета международной Монтессори организации (AMI) и сотрудник международного центра этики при университете Case Western Reserve (США).  
Стив получил степень доктора философии в области клинической психологии в университете Миннесоты и степень доктора наук в области детской нейропсихологии в Медицинской школе Университета Миннесоты. В сферу его исследовательских интересов входят: измерение внимания и исполнительной функции у маленьких детей, влияние жизни в бедности на развитие ребенка, а также преимущества классического образования Монтессори с точки зрения развития нервной системы.
Стив Хьюз выступит с лекцией на тему “Образование для жизни: нейробиологические перспективы образования Монтессори”, а так же ответит на вопросы по теме (на английском языке).
Во всем мире образование находится на распутье. Больше, чем когда-либо, колледжи и университеты заинтересованы в студентах, которые проявляют признаки индивидуальности, зрелости, способности сотрудничать с другими и проявляют определенную степень «заинтересованности». Работодатели обнаружили, что оценки и результаты тестов почти ничего не говорят о том, насколько хорошо человек будет выполнять свою работу. Самый ценный сотрудник - это тот, кто заботится и отвечает за то, что делает, работает в команде с другими без принуждения, предвидит препятствия в работе и может продемонстрировать подлинное лидерство. Самое главное, это он тот человек, на которого можно рассчитывать - он замечает всё, что происходит вокруг и знает, что нужно предпринять или как нужно действовать. Обычное школьное образование не очень хорошо помогает развитию этих навыков, а усилия по «обучению характера» имели ограниченный успех (возможно, эти основные навыки не так уж и полезны). Так как же учителя могут помочь детям расти более сильными и способными, развивая креативное и  инновационное мышление? Новые исследования в области нейронаук указывают на необходимость сфокусироваться на других аспектах в образовании, а именно на тех, о которых Мария Монтессори говорила более ста лет назад.
Узнайте, почему именно Монтессори образование уникальным образом способствует такому когнитивному развитию, которое необходимо, чтобы быть успешным человеком в 21 веке.


Оути Лейсте (Outi Leiste) - магистр педагогических наук (университет Хельсинки), Монтессори педагог, обучение проходила на модулях AMI 6–12 в Бергамо и AMI 3-6 в Хельсинки . Она работает Монтессори педагогом в классе 6-12  для детей в возрасте от 6 до 12 лет в Финляндии и имеет более 20 лет опыта работы в качестве классного руководителя. В настоящее время она обучается на AMI тренера.
Оути Лейсте выступит с лекцией “Монтессори-образование в начальной школе” (дети в возрасте 6–12 лет) и ответит на вопросы по теме.  (на английском языке).


Тийу Куурме (Tiiu Kuurme) является эстонским ученым-педагогом, доцент педагогических наук Таллинского университета с 2004 года. В сферу исследовательских интересов входят  альтернативная педагогика, теории общего образования, ценностное образование, взаимосвязь образования и гендерного аспекта. С 1976 года Тийу Куурме опубликовала множество статей и очерков по вопросам семьи, школы и воспитания, а также социальным вопросам. Она опубликовала более 140 научных публикаций, некоторые из них в международных изданиях.
Тийу Куурме прочитает лекцию “Каким может быть будущее образования в Эстонии?” и ответит на вопросы (на эстонском языке).


Эстонская Ассоциация Монтессори предоставит обзор о положении Монтессори педагогики в Эстонии (на эстонском языке).

В конце конференции состоится показ фильма „Inside Montessori“ (2019). Фильм будет на английском.
„Inside Montessori“ - полнометражный документальный фильм, в котором рассказывается о Монтессори-классах в пяти городах США. Зрители узнают, что делает  Монтессори образование уникальным и чем оно отличается от традиционного образования. Этот вдохновляющий и увлекательный фильм демонстрирует то, как соблюдение принципов Монтессори дает детям от рождения до старшей школы возможность полностью раскрыть свой потенциал и реализовать свои способности.
Проверенные временем, ориентированные на ребенка принципы Монтессори педагогики дают возможность развиваться и учится ВСЕМ детям, независимо от их происхождения и стиля обучения.

9.30–10.00        Регистрация, кофе
10.00–10.30        Тийу Куурме “Каким может быть будущее образования в Эстонии?” (на эстонском языке)
10.30–12.30        Steve Hughes "Education for Life: Neuroscience Perspectives on Montessori Education"
12.30–13.30        Обеденный перерыв
13.30–15.30        Оути Лейсте “Монтессори-образование в начальной школе” (на английском языке)
15.30–16.00        Кофе-пауза
16.00–16.30        Эстонская Ассоциация Монтессори “Монтессори педагогика в Эстонии” (на эстонском языке).
16.30–17.50        Показ фильма „Внутри Монтессори“ („Inside Montessori“) (на английском языке)