Õppesüsteem

Õppesüsteem

Montessori keskendus oma karjääri algusajal õppeprogrammi ja -materjale välja töötades eriti just varasele lapsepõlvele.

0-6-aastaste laste montessoriprogrammid (ja õpetajakoolitus) jagatakse vanuse järgi kaheks:

1) Imikute/väikelaste (Infant/toddler) programm (0-3a), mis jaguneb omakorda kaheks

 • Pesa (Nido) (3 kuud kuni kõndima õppimiseni)
  nn. laps-ja-vanem rühmad

 

 • Toddler community ehk väikelaste rühm (12/15 kuud - 3 aastat)
  0-3-aastaste keskkonnast leidub motoorikaharjutusi, keelematerjali ja igapäevaelumaterjale. Tegevuste juures on tähtis protsess ise mitte tulemus.

2) Laste maja (Casa dei Bambini) (3-6a)

Ka 3-6-aastaste laste rühmas on töö ise tähtsam kui selle tulemus. Igal õppematerjalil on sisseehitatud kontrollelement (control of error), laps näeb ise, kas tegevus on õnnestunud või mitte (näiteks karbile ei mahu kaas peale). Montessori järgi lapsed ei vaja autasusid (ega ka täiskasvanu pidevat kiitmist), lapsele pakub piisavalt sisemist naudingut see kui tegevus õnnestub. 3-6-aastaste laste rühma õpikeskkond ja materjalid on jagatud 5 rühma:

 • igapäevaelu harjutused
 • meelevahendid
 • keelevahendid
 • matemaatika vahendid
 • kultuuri vahendid

Sotsiaalseid oskusi ja häid tavasid õpitakse igapäevaelu rühma kuuluvate heade tavade (grace and courtesy) harjutuste abil.

Montessori pidas väga tähtsaks, et keskkond oleks lapsele sobiv. Mööbel ja materjalid peavad olema lapse suuruses ja sellised, et lapsel on võimalik neid iseseisvalt kasutada. Erinevad harjutused on jagatud värvide järgi (laps teab ilma täiskasvanult abi küsimata, mis millega kokku käib), kõik materjalid peavad olema esteetilised, puhtad ja terved. Laps peab saama töötada päris asjadega (näiteks kannud ja muud nõud), laps õpib palju ka selle kaudu kui mingi ese katki läheb.


"She has prepared for child a special environment; and , then, placing the child within it, has given him freedom to live in it; absorbing what he finds there."
-
Standing-