Milline on Montessori-sõbralik raamat väikelapsele?

Milline on Montessori-sõbralik raamat väikelapsele?

Raamatud ja lugemine on lapse arengus väga tähtsal kohal: nii raamatute lehitsemine, juttude kuulamine ja nende taasesitamine, kui ka hiljem ise raamatute lugemine. Selle kõige abil kasvatab laps oma sõnavara, õpib lausete koostamist, saab maailma ja inimsuhete kohta uusi teadmisi ning ainest mõtisklusteks. Millistele omadustele võiksid vastata Montessori-sõbralikud raamatud väikelastele?

Rikkaliku sisuga

Raamatud lapse riiulis võiksid olla erinevatel teemadel – nii sellest, mis on meie igapäevaelus tavaline kui ka erilistest asjadest, millega muidu polekski võibolla võimalust kokku puutuda. Me tahame, et lood raamatutes oleksid huvitavad ja kaasahaaravad ning lisaks sotsiaalsetele oskustele arendaksid lapse empaatiavõimet. Samuti on oluline koht raamaturiiulis faktiteadmisi kasvatavatel ja maailmapilti avardavatel inforikastel raamatutel.

Kaunid

Ilus, esteetiliselt nauditav meeldib nii meile kui lapsele, kvaliteetsed raamatud pakuvad suurt rõõmu. Tekste täiendades pakuvad kaunid fotot ja rikkalikud illustratsioonid ka kõneainet ja täiendavad sõnavara. Lastele meeldivad eriti detailirohked pildid, mida on võimalik pikalt uurida. Taaskord võiks valik olla laiahaardeline: nii fotod, lihtsad joonistused kui keerulisemad kunstiteosed.

Tõetruud

Viimane ja kõige keerulisem omadus – montessorisõbralikud raamatud on tõetruud, räägivad päriselt olemas olevast ja väldivad fantaasiat. Siinkohal eristame fantaasia ja ilukirjanduse, kus samuti võivad tegutseda välja mõeldud tegelased, kuid nad võiksid ka päriselus eksisteerida. Näiteks Bullerby laste tegemised on välja mõeldud, kuid võiksid ka päriselt juhtunud olla, kuid Põrsas Peppa lood kahjuks väikese lapse Montessori-raamaturiiulisse ei sobi. Sest põrsad päris maailmas ei räägi, kõnni ega riietu. Lastele vanuses 0–6 on kõige huvitavam just päris maailm, nad ei suuda veel eristada fantaasiat ega muinasjutte, st väikeste laste jaoks sünnist kolmanda eluaastani on piir pärismaailma ja väljamõeldu vahel täiesti arusaamatu.

Valik eestikeelseid Montessori-sõbralikke raamatuid leidub temaatiliste albumitena sorteeritult Facebook grupis "Montessori ja lapsest lähtuv õppimine".