Kirjutama ja lugema õppimine

EMÜ esimees Asnate Tuulik kirjeldab oma pere näitel kirjutama ja lugema õppimist Montessori meetodit järgides. 

http://ourlittleparadiseisland.blogspot.com/