Väikelapse arengu toetamine

Zahra Kassam räägib koduse õpikeskkonna kujundamise olulisusest alla kolmeaastaste laste arengu toetamisel. 


Aitäh Mari-Vivian Ellamile, kes koostas kõnest kokkuvõtte ning oli nõus seda jagama. 

1. Lapse aju areng on kõige kiirem esimese kolme eluaasta jooksul.
2. Laps ei peaks sel perioodil õppima mitte intellektuaalseid asju (numbrid, tähed vm), vaid õpioskusi, nagu keskendumine, eesmärgi saavutamine, planeerimine.
3. Vähem mänguasju on parem kui palju, sest lapsele mõjub asjade hunnik segadusttekitavalt, ta ei suuda valida ja keskenduda.
4. Passiivsed ja lihtsad (puust) mänguasjad on paremad kui vilkuvad, laulvad plastmassist asjad, sest viimased panevad lapse passiivsesse olekusse.
5. Last tohiks aidata siis, kui ta tõesti-tõesti seda vajab. Pingutust ei tohi ära võtta, see oleks sama, kui võtta jõusaalis treenijalt ära raskused: nii ta ei saagi areneda. Las ronib, roomab, upitab ise.
6. Lapsele tuleks luua võimalikult palju tingimusi, mis paneks teda pingutama, oleks jõukohased. Näiteks jooginõu, kust ta saab endale ise vett võtta.